Šilumos siurbliai

Šilumos siurblys – įrenginys, paverčiantis aeroterminę, geoterminę ar hidroterminę energiją aukštesnės temperatūros šiluma, naudojama pastatams šildyti ir (ar) karštam vandeniui ruošti.

Šilumos šaltiniai žiemos rėžimu: 

oras                          -20 ... +5 oC

vanduo                      0 ... +10 oC

gruntas                      +2 ... +5 oC

atliekinė šiluma   +18 ... +30 oC 
Sertifikatai